Plan de acţiune după Eveniment

Afterevt
Îmbunătăţeşte şi adaptează aceşti paşi în concordanţă cu necesităţile comunităţii şi în acelaşi timp adaptează-te la fluxul acţiunilor necesare cu realitatea ce evoluează în fiecare moment. Înţelege că o atitudine calmă, iubitoare şi flexibilă vor fi atribute majore şi necesare pentru o implementare de succes a Planului şi totodată vor aduce beneficii în ajutorul comunităţii.

Imediat după ce Evenimentul începe (primele 0-3 ore)

 • Contactează membrii ESG (membrii de suport eveniment) ca să înceapă distribuirea Scurt pentru Liderii Comunităţii (SLC)
 • Întreabă prieteni, membrii familiei, vecini, colegi de servici or cunoştinţe care s-ar oferi voluntari să ajute.
 • Dacă e noapte trimite SLC (Scurt pentru liderii comunităţii) şi explică situaţia la şefii de Poliţie, Pompieri şi roagă-i să cheme la unitate/cazarmă personalul care este liber împreună cu membrii consiliului de la Primărie.
 • Stabileşte contact cu diverse nivele din mass-media locală, naţională sau internaţională ca să înceapă Planul de actiune pentru Eveniment

Ziua 1-a

 • Pentru cei care se simt capabili, comunicaţi cît mai repede şi practic cu Mass-Media ideile generale precum sunt evidenţiate cu litere îngroşate în articolul referinţă numit  Planul de acţiune pentru Eveniment
 • Trimite SLC (Scurt pentru liderii comunităţii) întâi la Primar, Consiliul primăriei, Şefi Poliţie/Pompieri apoi trimite la autorităţile responsabile cu informarea populaţiei, cei responsabili cu menţinerea sistemului de distribuţie precum şi aceia responsabili cu menţinerea securităţii pentru locurilor publice (Gardieni publici)
 • Foloseşte membri ESG (membrii de suport eveniment) bine informaţi şi echilibraţi pentru a furniza detalii verbale pentru liderii comunităţii (Primar, Şefi Poliţie/Pompieri)
 • Dacă liderii comunităţii nu pot fi contactaţi în timp util atunci luaţi legătura imediat cu adjuncţii de Primar/Poliţie/Pompieri, membrii aleşi ai Consiliului local, ajunct Inspectorat Poliţie
 • Contactaţi de urgenţă membrii de familie, prieteni, prieteni de familie, prietenii prietenilor care vă pot furniza contact cu liderii oamenilor de afaceri locali
 • Trimite copii ale SLC (Scurt pentru liderii comunităţii) către RENEL, Gaz (furnizorii locali de energie pentru comunitate), alimentare-magazine, super market, farmacii, spitale, şcoli/licee/universităţi şi întreprinderi/firme locale
 • În cooperare cu autorităţile, Camera de comerţ şi Industrie (să trimită email cu SLC către toate companiile şi afacerile afiliate la camera de comerţ), mass-media/radio-televiziunea locală, membrii ESG informează cîte mai mulţi locuitori posibil despre Eveniment.
 • Foloseşte locuri publice de adunare, săli de spectacole/teatru/film/concerte, amfiteatre şcoli/universităţi, stadioane, sale de conferinţe pentru informarea în masă a populaţiei despre Eveniment
 • Dacă e necesar, organizează Anunţuri publice  într-o locaţie centrală pentru a informa populaţia despre Eveniment
 • Informează locuitorii care deja au recepţionat manifestul despre Eveniment că la rîndul lor să transmită mai departe către familie, prieteni, colegi de servici, social media, prin toate mijloacele posibile şi disponibile.

Noapte – Ziua 1

 • Finalizează conţinutul anunţurile publice şi determina cine va comunica ultimele ştirile pentru locuitori
 • Organizează planuri pentru grupuri de voluntari necesare
 • Selectează oameni care vor comunica direct cu contacte din Armată pentru eventuale re-aprovizionări cu hrană, apă pentru populaţie şi comunicarea ultimelor ştiri/informaţii

Ziua a 2-a

 • Dacă nu a început în ziua a 1-a, iniţiază anunţuri publice în locaţii corespunzătoare şi dacă e posibil prin staţii locale de radio-tv folosind Planul de acţiune Mass-Media pentru Eveniment info, SLC (Scurt pentru liderii comunităţii) şi ultimele ştiri/informaţii de situaţie
 • Anunţă locaţia de eveniment organizat pentru discuţii, masă comunitară (pot luck)
 • În colaborare cu autorităţile locale determină necesităţile pe termen scurt şi mediu/lung
 • Contactaţi şi cereţi asistenţă/ajutor din partea echipelor de intervenţie/salvare (Salvare/Urgenţă/Ambulanţă),  de la grupuri sociale
 • Faceţi publică nevoia urgentă de voluntari pentru diferite comitete, începeţi înregistrarea de noi membri şi furnizaţi instrucţiuni, educaţie şi suportul necesar pentru aceşti noi voluntari

Posibile comitete de voluntari:

 • Provizii de hrană şi apă împreună cu surse alternative (exemplu: izvoare de apă din zonă)
 • Adăposturi pentru oameni fără casă (exemplu: biserici, case părăsite, magazii)
 • Evenimente organizate şi  mese comunitare (pot luck unde fiecare aduce ce poate mîncare/hrană/apă unde se poate face socializare cu vecinii)
 • Depozite de mîncare/hrană/, livrare pachete de mîncare/hrană/apă la domiciliu pentru acei oameni care nu se pot deplasa
 • Subvenţii de bază, linie de aprovizionare ori achiziţie de surse alternative
 • Iarmaroc cu troc pentru bunuri de larg consum
 • Menţine şi păstrează personalul de la unităţile cu foc continuu (spitale, brutării, unităţi din sistemul energetic, electricate, apă potabilă, gaz de gătit)
 • Coordonează şi mobilizează grupuri locale deja existente de voluntari, ONG, grupuri de ajutor social şi caritate
 • Echipe de intervenţie în caz de urgenţă şi echipe de rezolvarea conflictelor
 • Grupuri de miliţii locale din iniţiativa publică pentru a ajuta Poliţia locală în menţinerea ordinei şi disciplinei publice
 • Centre de consilierea oamenilor afectaţi phsihic, centre de tratare a traumelor emoţionale, centre de vindecare fizică şi energetică
 • Planificare de asistenţă şi educaţie pentru satele, oraşele şi localităţile învecinate
 • Ajutor şi suport pentru bolnavi, bătrîni, invalizi şi oamenii străzii
 • Reducere a stresului prin organizare de evenimente artistice şi culturale (concerte şi spectacole de muzică/dans/teatru gratuite, activităţi de îmbunătăţirea moralului şi inspiraţionale
 • Înţelepciune spirituală
 • Centre de cercetare pentru proiecte curente şi de viitor

Ziua a 3-a şi următoarele

 • Anunţă accesul/şi numerele de telefon pentru locaţiile alese ca centre de traumă şi informaţii cu ultimele ştiri
 • Fii creativ în a inspira şi încuraja întreprinderile şi firmele locale pentru că acestea să îşi continue activitatea şi să rămînă deschise
 • Raportează eventuale exagerări de preţuri speculative la bunurile alimentare
 • Cere intreprinderior şi firmelor locale că acestea să primească/accepte cecuri ori aur şi argint ori alte metode alternative de plată
 • Cercetează dacă Camera de comerţ şi industrie locală poate implementa bonuri/tichete de valoare (moneda scrip) între întreprinderile şi firmele locale
 • Anunţă iarmaroc cu troc pentru bunuri de larg consum
 • Invită depozitele locale cu rezerve în caz de urgenţă să împartă hrană/apă cu cei care nu au nimic
 • Încurajează locuitorii să împartă cea ce au cu alţii care au mai puţin or nimic

În încheiere, cu cît nivelul de pregătire pentru Eveniment este mai mare, urmat de o Acţiune Corectă cu atît mai repede informaţia şi direcţile de acţiune pot fi împărtăşite cu membrii comunităţii.
Aceasta va conduce la un nivel ridicat de înţelegere, ordine şi disciplină civică, şi o cooperare crucială pentru o pace a minţii optimală a tuturor membilor comunităţii.

Acest text este bazat după Plan pentru menţinerea siguranţei si confortul populaţiei pe timpul resetării financiare de Nova Biscotti newagebiscuit@gmail.com si de Group de Suport Eveniment

Lasă un comentariu