Planul de backup pentru Eveniment

Acest plan este destinat pentru momentele iniţiale imediat după Eveniment, atunci când voluntarii vor recunoaşte că punctul culminant s-a produs, pentru a stopa eventuale întreruperi negative care pot apărea în aşa fel încât liderii ori persoanele cheie să îşi poată continua misiunea lor în folosul comunităților.

 Dacă, din anumite motive, informaţiile primite sunt insuficiente sau nu sunt luate în considerare, va trebui sa implementăm strategii de acţiune pentru a rezolva această problemă.

Ce propunem este un model care are scopul de a ajuta populaţia în acest timp de tranziţie. Această planificare ar putea fi folosită ca un “Plan B pentru sensibilizarea publicului” în cazul care liderii politici ori liderii comunităţii nu răspund la apelurile de mobilizare pentru Eveniment, pentru că este de anticipat ca mulţi dintre ei să discrediteze şi să ignore informaţiile furnizate din Scurt pentru Liderii Comunităţii.

Aşa că trebuie să considerăm posibilitatea de a distribui acest plan, care este descris în amănunte mai jos la cât mai mulţi oameni posibil, indiferent dacă liderii comunităţii sunt implicaţi sau nu. Acesta este valabil în cazul în care aceşti lideri nu reuşesc să fie de folos populaţiei, aşa încât noi putem cunoaşte ce să facem la nivel colectiv şi individual, şi ce să facem cu resursele noastre şi cum putem să le utilizăm pentru a continua cu această strategie.

După cum ştim deja, sunt mulţi oameni care nu au auzit despre Eveniment în fiecare oraş, fie că este mare, mediu ori zonă urbană mică, care pot intra în stare de panică pe străzile agitate pline de oameni în căutare de hrană şi ajutor. În marea majoritate a cazurilor ei nu vor fi pregătiţi corespunzator cu o rezervă de alimente, carburant sau medicamente, precum am sugerat în Ghid practic esenţial de pregătire pentru Eveniment. În acest caz, magazinele cu alimente, hrană şi necesităţi esenţiale din toate oraşele sunt foarte probabil că vor epuiza stocurile în câteva ore.
În acest scenariu, oamenii cu siguranţă vor cădea în disperare, şi în acel moment este necesar ca să activam Planul pentru Evitarea Panicii şi Calmarea Populaţiei.

Plan pentru Evitarea Panicii şi Calmarea Populaţiei

Punctul principal: Păstraţi starea de calm în rândul populaţiei şi oferiţi informaţii de bază despre ceea ce se întâmplă şi asiguraţi populaţia că totul va fi bine atâta timp cât ne vom ajuta reciproc. Oferă ajutor şi îndrumare asupra modului de lucru,  de unde se pot obţine mai multe informaţii şi locurile de unde se pot obţine necesităţi esenţiale de bază (Hrana, apa, medicamente, şi consiliere mentală).

Primul pas: Oferă prioritate vehiculelor care aparţin forţelor civile, de salvare, camioane transport de combusitibili, salvarea, poliţie, pompieri, transport hrană, apă potabilă şi medicamente pe toate drumurile oraşelor, şi dacă este timp cere oamenilor cu autoturisme personale să nu circule pe drumurile publice în aceasta perioadă. Acest lucru ar trebui să se aplicat pentru toate oraşele.

Paşii următori

Informare publică: Un mesaj audio sau video de lungime aproximativ 2 minute, care să conţină informaţii clare şi corecte pentru a fi repetat 24 de ore pe zi, până când noile forţele de sprijin, cum ar fi forţele pozitiv militare, rezistenţă sau Confederaţia Galactică, intră în joc pentru a oferi asistenţă populaţiei.

Cum poate fi realizat:  Acest mesaj audio/video poate fi transmit prin megafoane instalate pe autoturisme, staţii de radio amatori, internet şi canalele de televiziune.

 • Megafoane instalate pe autoturisme ori pe cladiri publice: Informaţii de bază în legatură cu ceea ce se întâmplă vor fi transmise la oamenii care încă nu au reuşit să obţină informaţii de la radiouri sau televiziune şi astfel evitarea panicii şi calmarea populaţiei poate fi realizată mult mai repede şi mai eficient. Mai mult, având în vedere posibilitatea reală a canalele de radio sau de televiziune să nu permită difuzarea informaţiei din stagiul iniţial al Evenimentului, este foarte important în a utiliza toate strategiile alternative. Exact la momentul stabilit, megafoanele instalate pe clădiri ori automobile va efectua această funcţie în mod eficient şi, în plus, este important ca staţiile de transmisie cu megafoane să fie poziţionate la o distanţă de 2 km depărtare de fiecare pentru ca mesajul să fie auzit clar.
 • Canale de radio şi staţii de radio amatori: Aceleaşi informaţii de bază vor fi transmise, în acest caz, cu interacţiunea unui difuzor sau cu un mesaj înregistrat pentru a evita panica şi pentru a calma populaţia. Acelaşi lucru poate fi făcut în canale de televiziune locale atunci când nivelul de cooperare există.

Operaţiuni de aprovizionare

Datorită posibilităţii de panică şi agitaţie din rândul populaţiei, cu diverse tipuri de comportament şi chiar manifestari aleatore cu un caracter violent, este necesară o acţiune imediată a forţelor de ordine, pompieri şi chiar de voluntari pentru a stopa manifestările de dezordine şi pentru a aduce starea de pace şi calm în rândul populaţiei, furnizarea de informaţii folositoare, şi a îndruma populaţia spre centrele de distribuţie a produsele de bază (CD) –  hrană, apă potabilă, medicamente, etc.

 • Centrele de distribuţie (CD) sunt puncte pentru ajutor, aprovizionare şi alte resurse necesare pentru oameni şi animale, plasate în zone strategice, la fiecare 2  km, ideal. Centrele de distribuţie (CD) ar trebui poziţionate în aer liber şi la interesecţii de drumuri.
 • Comunicaţii între centrele de distributie CD: Comunicaţiile între centrele de distribuţie CD vor fi efectuate folosind sistemele de comunicaţii ale poliţiei sau pompieri, internet şi telefoane mobile de la voluntari, precum şi radio amatori operatori.
 • Soluţii alternative în caz că dispozitivele electronice nu funcţionează: în acest caz se vor folosi semnale colorate de fum furnizate de armată. Aceste fumuri sunt vizibile foarte uşor pe timp de zi şi noapte şi de la distanţă.
  Acestea sunt extrem de folositoare în cazul în care comunicaţiile radio, internet ori turnurile de telefonie mobilă nu funcţionează. De exemplu,
  fiecare culoare de fum va reprezenta o anumită nevoie pentru fiecare centru de distribuţie CD.  Imediat ce semnalul de fum colorat este vizualizat de către echipele operaţionale responsabile cu lanţul de aprovizionare şi aceasta va răspunde prompt prin a indeplini cerinţa centrului de distribuţie CD.
 • Sănătate şi asistenţă medicală: Instalează centre medicale pentru acomodarea temporară a pacienţilor cu cele mai diverse urgenţe medicale. Unităţi medicale de urgenţă (UMU) pot fi asamblate de armată în cadrul unităţilor militare, dar chiar şi în săli de sport, şcoli şi campusuri universitare. Pentru cazuri medicale mai grave, pacienţii pot fi transferaţi în spitale. Vor fi necesare Unităţi Specializate de Reabilitare pentru persoanele dependente de droguri. Este important de reţinut că mai mult de jumătate din populaţia din Vest este dependentă de droguri, fie legale cu prescripţie sau de substanţe opioide. Dat fiind că o perturbare majoră este posibil să apară în lanţul de distribuţie al drogurilor (droguri legale sau ilegale), şi că majoritatea oamenilor nu au un stoc de droguri pentru lungă durată, cadrele profesionale din domeniul sănătăţii trebuie să fie avertizate despre această situaţie.
 • Personalul operaţional din cadrul fiecărui centru de distribuţie (CD) poate fi compus din elemente ale armatei, pompieri sau voluntari civili.
 • Brigăzi de securitate compuse din 10 agenţi: poliţie, pompieri şi voluntari civili la o distanţă între 500 – 1000 de metri de fiecare centru de distribuţie (CD), pentru a oferi securitate şi ajutor oamenilor, şi a îndruma oamenii în ce direcţie trebuie să meargă.
 • Acomodare pentru WC-uri şi toalete necesare personalului operaţional: şcoli, universităţi, poliţie şi barăci militare, de asemenea case ori apartamente ale proprietarilor din vecinătate care pot oferi acest ajutor.

În cazul de întrerupere îndelungată a energiei electrice

 • Se va acorda prioritate în aprovizionarea cu carburant pentru generatorele din fiecare centru de distribuţie CD, în spitale, penitenciare, case de bătrâni şi orfelinate.
 • Lumânări şi alte sisteme de iluminat vor fi distribuite populaţiei.

În cazul întreruperii îndelungate a apei potabile şi a apei pentru igienă sanitară

 • Apa potabilă: apa poate fi extrasă din râurile fiecare oraş şi apoi apa este tratată prin purificare de exemplu. De asemenea apa poate fi fiartă pentru a elimina agenţii patogeni dăunătoari.
 • Cerinţele fiziologice: distribuţia a 20 kg saci cu pamânt pentru fiecare familie de 4 persoane şi saci de plastic pentru colectarea deşeurilor pentru a evita problemele de sănătate publică în zonele în care există întreruperi în serviciile de igienizare şi de alimentare cu apă.

Monitorizarea şi furnizarea de asistenţă folosind armata, elicoptere private şi drone: acestea ar trebui utilizate pentru a furniza servicii de urgenţă precum transportul persoanelor accidentate şi transportul de personal. Fie private sau de poliţie / dronele militare pot fi folosite pentru a monitoriza populaţia civilă şi a furniza asistenţă de securitate şi echipe de salvare.

Străinii (cetăţenii străini şi turiştii): Dacă este posibil, întotdeauna recrutează voluntari care sunt fluenţi în alte limbi (Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză şi altele) pentru a oferi orientare şi ajutor cetăţenilor străini. Aceşti volunari vor fi poziţionati, dacă este posibil, în toate centrele de distribuţie CD şi centrele de transport.

Concluzie

Dacă liderii nostri sunt incapabili de a servi cu calitate, dedicaţie şi demnitate oamenii pe care îi reprezintă, atunci noi singuri trebuie să ne organizăm. În scenariul de criză globală, pentru a satisface nevoile de bază ale publicului până când situaţia se va redresa şi noile standarde de normalitate sunt stabilite, avem nevoie de voinţa, disciplina si pasiunea de a ajuta pe ceilalţi, fără nici un fel de aşteptări.

Victoria Luminii!

[Download not found]

Lasă un comentariu